• Zapraszamy do kontaktu
  • radca@kancelaria-kula.pl

Zakres pomocy prawnej

Prawo cywilne

sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań w tym od firm ubezpieczeniowych, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów;

Prawo rodzinne

rozwody, alimenty, ustanowienie opieki, ustalenie kontaktów;

Prawo pracy

o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę;

Prawo spadkowe

sprawy o zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zniesienie współwłasności;

Prawo administracyjne

odwołania, skargi, reprezentacja przed sądami administracyjnymi;

Prawo karne

obrona karna, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw, pomoc pokrzywdzonym, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wnioski o wstrzymanie/odroczenie wykonania kary

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

wszczynanie postępowań przeciwegzekucyjnych oraz o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych, wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych, zastępstwo w toku postępowań egzekucyjnych, negocjacje, ugody

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Zapewniamy pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresu prawa handlowego, prawa wodnego, prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem FIDIC

Zarządzanie nieruchomościami

Jako podmiot legitymujący się ministerialną licencją „Zarządcy Nieruchomości” (19474) świadczymy kompleksowe usługi związane z prawną i administracyjną obsługą nieruchomości komercyjnych, deweloperskich i wspólnot mieszkaniowych

Zapewniamy pełne zastępstwo przed sądami